home
Mariakerk in Utrecht, opmetingen
terug

vergroot..

Saenredam, P.
Constructietekening interieur Mariakerk te Utrecht

1636

vergroot..

Embden, C.J.E. van
Opmetingstekening van de Mariakerk vóór de afbraak van schip en transept in 1813-1816

1817

GAU TA Id 2.5

Vergroot deze afbeelding

of:

Zoom in op zeer hoge resolutie

vergroot..

Saenredam, P.
Opmetingstekening van drie halfzuilen en een pilaster van de Mariakerk te Utrecht.
1636

Het Utrechts Archief

vergroot...

Saenredam, P.
Constructietekening van - de helft van - de plattegrond van een gelede pijler van de Mariakerk te Utrecht.
1636

Het Utrechts Archief

vergroot..

Saenredam, P.
Constructietekening van een pilasterkapiteel van de Mariakerk te Utrecht.

1636

Het Utrechts Archief

vergroot..

Saenredam, P.
Constructietekening van een pilasterbasement van de Mariakerk te Utrecht.
1636

Het Utrechts Archief

Saenredam, P.
Constructietekening van een kapiteel, een basement en van een horizontale doorsnede van een vrijstaande zuil van de Mariakerk te Utrecht.
1636

Het Utrechts Archief

Kipp, A.F.E.
N.O. hoek van de viering met aansluitend deel van romaans en gotisch hoofdkoor en van de N. absidiool
Onderzoek 1941/52 en 1989

1991

vergroot...

Kipp, A.F.E.
Mariaplaats 17
aanzicht zuidzijde zuidmuur koor
+ doorsnede zuidabsidiool

1989

vergroot..

Kipp, A.F.E.
K en W
pleisterprofielen boven bg met 'kamwerk'en 'schuurwerk'

1991

vergroot..

Kipp, A.F.E.
K en W
architraaflijst boven 2e verdieping met afwijking tussen profielbaksteen en pleisterprofiel

1991